بازگشت به صفحه اصلی

الکترونيک قدرت ۱

کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت

مدرس: رمضانعلی نقی‏ زاده

______________________________________________________________________

دریافت نمونه مسائل (توجه: تحویل حل این سؤالات تا دو هفته پس از اتمام فصل مربوطه نمره تشویقی دارد):

نمونه مسائل سری اول مبدلهای DC-DC غیر ایزوله

نمونه مسائل سری دوم مبدلهای DC-DC ایزوله

نمونه مسائل سری سوم مبدلهای AC-AC

دریافت فایل مقاله پروژه درسی:

توجه 1: گزارش تحویلی نباید صرفاً ترجمه مقاله باشد، بلکه باید برداشت خود را از محتوای مقاله با تأکید بر تحلیل ایده ارائه شده به صورت خلاصه حداقل در پنج صفحه و حداکثر در پانزده صفحه صرفاً به صورت دست نویس ارائه نمایید. ارائه شکل موجها به صورت چاپ شده اشکالی ندارد. گزارشهای تایپ شده بررسی نخواهند شد. هر دانشجو صرفاً باید مقاله مشخص شده بر اساس شماره دانشجویی خود را بررسی نماید.

توجه 2: شبیه سازی مقاله الزامی نیست اما در صورت ارائه شبیه سازی و تنها در صورت بدست آوردن نتایج کاملاً مشابه با مقاله، نمره تشویقی به تناسب کیفیت کار منظور خواهد شد (شبیه سازی ترجیجاً با نرم افزارMATLAB و یا OrCAD)

توجه 3: موعد تحویل 10 تیر ماه است.

فایل مقاله با کلیک بر روی شماره دانشجویی قابل دریافت است.

910910975

920053245

 

920082112

 

920621102

 

920626606

 

920626770

 

920646465

 

920646477

 

920646492

 

920646524

 

920646566

 

930282070

 

930290228

 

930292369

 

930297705

 

930302704

 

930315446

 

930322691

 

930342243

 

930364252

 

930364747

 

930373682

 

930418213

 

930423587

 

930458261

 

930466306

 

930477258

 

930484422

 

930513410

 

930516046

 

 

 

 

 

 

 

لینکهای مفید (در سه لینک آخر با کلیک کردن بر روی عکس جلد کتاب در سمت چپ فایل PDF کتاب دانلود خواهد شد):

دریافت کتب الکترونیکی یا E-Book

صفحه درس الکترونیک صنعتی

دریافت کتاب الکترونیک قدرت اریکسون

دریافت کتاب الکترونیک قدرت مقدماتی موهان

دریافت کتاب الکترونیک قدرت پیشرفته موهان

 

رمضانعلی نقی‏زاده آخرین تاریخ به روز رسانی 26 خرداد 1394

بازگشت به صفحه اصلی