بازگشت به صفحه اصلی

Description: Tesla.jpg

Description: Tesla Motor.jpg

نیکولا تسلا (Nikola Tesla) مخترع موتور القایی

اولین موتور القایی ساخته شده توسط تسلا در سال 1887 این موتور از نوع دو فاز است.

وی از این موتور برای اثبات عملی ایده خود استفاده نمود. استفاده همزمان ترانسفورماتور نیز منجر به رواج روز افزون شبکه های قدرت جریان متناوب گردید.

Description: figure-2-assembly-details-of-a-typical-ac-induction-motor.gif

Description: Stator_and_rotor_by_Zureks.JPG

اجزای اصلی یک موتور القایی (آسنکرون) با روتور قفس سنجابی

تصویر اجزای اصلی یک موتور القایی سه فاز با روتور قفس سنجابی

Description: Wonud rotor.JPG

روتور سیم پیچی شده (Wound Rotor)

جایگذاری کلافهای سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز

سیم پیچی استاتور یک موتور القایی سه فاز چهار قطبی این سیم پیچی شامل 12 کلاف است. برای هر فاز 4 کلاف در نظر گرفته شده است.

این چهار کلاف در هر فاز 4 قطب مغناطیسی ایجاد می کنند.

پلاک یک موتور القایی سه فاز 2/2 کیلو وات 4 قطبی

سیم پیچی مجدد یک موتور القایی سه فاز 25000 اسب بخار kV 8/13

حلقه های لغزان روتور سیم پیچی شده یک موتور القایی kW 11500

کویلهای آماده شده برای سیم بندی استاتور موتور القایی سه فاز

تعمیر روتور سیم پیچی شده یک موتور القایی سه فاز 11000 اسب بخار

Description: wound-rotor-generator-i10.PNG

در این توربینهای بادی از ژنراتور القایی سه فاز با روتور سیم پیچی شده از نوع DFIG استفاده شده است

بازگشت به صفحه اصلی

رمضانعلی نقی زاده آخرین تاریخ به روز رسانی 1 آذر 1392